Huisartsenpraktijk Baban
Ga naar de inhoud
Uw mening
persoonsgericht en duurzame relatie met onze patiënten

Medisch Centrum Magnolia

Uw Mening
Uw mening
Uw mening
Uw ervaringen zijn waardevol voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg die wij bieden. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u de tijd neemt om onze vragenlijst in te vullen. Dit kost u ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd. Om uw mening met ons te delen, kunt u op een van de onderstaande links klikken of de QR-code scannen met uw telefoon of tablet.

De door u ingevulde vragenlijst wordt volledig anoniem verwerkt. Houd er echter rekening mee dat opmerkingen die u maakt bij de open vragen, letterlijk worden doorgegeven aan de huisartspraktijk. Als u anoniem wilt blijven, houd dan rekening met deze informatie.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de verbetering van onze zorg en dienstverlening.
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

NPA keurmerk
Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.
Om het keurmerk te behalen heeft onze praktijk eerst een grondige zelfevaluatie uitgevoerd. Daar kwamen verbeterpunten uit die wij hebben aangepakt. Iedere 3 jaar bezoekt een auditor van NPA onze praktijk en beoordeelt of wij aan de normen voldoen en ons inzetten om te blijven verbeteren. Op basis van het verslag van de auditor heeft NPA ons het keurmerk toegekend. In mei 2021 hebben wij als praktijk opnieuw het keurmerk toegekend gekregen.
Patiëntenenquête
U staat centraal in onze huisartsenpraktijk. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk. Alle huisartsenpraktijken met dit keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om een enquête in te vullen. De antwoorden van patiënten geven informatie waar de praktijk van kan leren. En dat is wat een goede praktijk wil: leren hoe zij hun werk verder kunnen verbeteren. Wilt u meedoen met onze patiëntenenquête? Vraag er naar bij onze assistente
Normen
De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook PatiëntenFederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts kunt verwachten staat centraal. Dat is namelijk de basis van de normen.
Lees hier meer over de certificering en de normen.
© 2023 Medisch Centrum Magnolia | Huisartsenpraktijk Baban
Terug naar de inhoud